Działania Straży Miejskiej

Aktualności » Poprzednie interwencje » Działania Straży Miejskiej

 

 

W bieżącym roku strażnicy miejscy przeprowadzili 13 akcji w wybranych rejonach miasta. Lokalizacja takich działań to wynik ilości i rodzaju zgłoszeń przyjmowanych od obywateli oraz rozpoznanie zagrożeń na danym obszarze przez strażników rejonowych. Ostatnia z akcji pod kryptonimem „Bezpieczne Oś. Zarzecze” odbyła się w dniu 14 marca 2018 r. w godzinach 15:30-17:15. Na miejsce zostały skierowane dwa patrole Straży Miejskiej.
W wyniku podjętych działań funkcjonariusze nałożyli dwa mandaty karne w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.Przypominamy, że od 9 marca weszła w życie Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która wprowadziła w art. 14. ust. 2a. Zapis „Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów."

(J.B.)